Tlf.: 64 41 90 06

Mail: m2m@c.dk

Uddrag af lokalplanen for Stensgårdvej

I lokalplanen for området fastlægges det, at der kan bygges i højst 3 etager og med en bygningshøjde på maksimalt 13 meter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.

Området må anvendes til erhvervsformål (miljøklasse 1-3), herunder virksomheder, institutioner og andre offentlige formål, der naturligt kan indpasses her.

Lokalplan 29.08 der regulerer området kan læses i sin helhed på www.middelfart.dk.​

​HVEM ER VI?

M2M Gruppen A/S

CVR: 27969038

KONTAKT OS

​Telefon: 64 41 90 06

E-mail: m2m@c.dk

FIND VEJ

Assensvej 156

5500 Middelfart